BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

74% số Doanh nghiệp trả lời cho biết, có nguy cơ phá sản do doanh thu không thể bù đắp chi phí hoạt động, chi lương cho người lao động, chi trả tiền lãi vay ngân hàng...

Theo Ban IV, Kết quả khảo sát này có được dựa trên tổng số 1.200 doanh nghiệp có phản hồi trả lời khảo sát. Trong đó, phần lớn Doanh nghiệp tham gia khảo sát nhanh là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ dưới 100 lao động chiếm 75%, còn Doanh nghiệp có quy mô trên 200 lao động chiếm 14,3%.


74% doanh nghiệp cho biết sẽ phá sản, nếu dịch corona vũ hán tiếp tục...



Mặc dù số liệu khảo sát chưa phản ánh được cơ cấu phân theo loại hình Doanh nghiệp (nhà nước, ngoài nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài) song cơ cấu Doanh nghiệp theo ngành kinh tế trong khảo sát tương đồng so với cơ cấu Doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) được báo cáo trong Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019.